Rodina

Nemám jen jednu matku

Každou, co potkám

Vřele objímám

A k jejím vlasům

Potají přičichám

A jejímu hlasu

Naslouchám

A její vůni saju

Nemám jen jednoho otce

Těch otců blahosklonných

Mi do listů knihy mnoho vepsalo se

Hladím je po vousech a tisknu prsty

Dýchám dým z jejich cigarety

Líbám čela

Vráskami protkané

Nemám jen jednu sestru

Dívenky v polích rozprchly se

Bosky hledaje květy máků

Pletouce věnce z pampelišek

Nebo jen tak sčítají kopretiny

Má mě nemá mě rád

A bratři? Ó, jak trpělivě

V náruči mě semknou

Ve chvíli pláče

Když se jak to ptáče

V jarních deštích

Ve vlastní soli

Vykoupu

Nemám jen jedno dítě

Mých dětí jsou na tisíce

Co chodí jich po světě

Opuštěných

Cucají si prsty

V krajkových polštářích

Oblékají košile i kravaty

I trička v barvách zebry

Asi se někde na přechodu

Zapomněly

Nemám jen jednoho muže

Mužů jak k okvětním lístkům růže

Přičichla jsem

Který má jakou váhu, neptej se

Jsou svobodní

A dosyta milovaní

Nemám jen jednu lásku

Láska se rozpila do hvězd i do slunce

Do stromů, do květů, do křídel motýla

Lásku takovou

Mi Láska v srdci rozvila

A tak její prášek tam, kde je potřeba

Opatrně rozsévám

Tak asi taková

Je 

Moje rodina.